Missie: Verhoog het hockeyniveau van de jeugd in Noord en Oost Nederland

Wat willen we met Plushockey bereiken?

Sinds 2010 bieden Jack Justus en Lily Ruijs extra techniek-trainingen aan buiten clubverband, sinds 2013 op neutraal terrein op de Sportcampus de Pelikaan in Zwolle. Zij worden daarbij geassisteerd door stagiairs, die zo opgeleid kunnen worden tot hockeytrainer.

Plushockey wil een bijdrage leveren aan het verhogen van het hockeyniveau bij de jeugd in Noord en Oost Nederland in de breedste zin van het woord.

Plushockey wil zoveel mogelijk jeugdspelers enthousiast houden voor de hockeysport en biedt daartoe Plustrainingen buiten clubverband op neutraal terrein. De Plustrainingen worden een keer in de twee weken gegeven. De spelers met een vergelijkbaar niveau van verschillend clubs trainen samen op de Plustrainingen, zodat zij zich aan elkaar kunnen “optrekken”

Plushockey wil door middel van Plustrainingen de individuele hockeytechniek van jeugdspelers verder verbeteren.

Plushockey wil stagiairs bij de Plustraining opleiden tot goede hockeytrainers voor deze regio.

Naast de Plustraining is er de Plustraining-Top, voor kinderen, die op een hoog niveau spelen, maar graag extra individuele technische skills willen leren.

Waarom is Plushockey opgericht?

Het gemiddelde hockeyniveau van de jeugd in Noord en Oost Nederland blijft achter bij het niveau van de rest van Nederland. Een paar grote clubs kunnen meekomen onder in de landelijke top. De meeste clubs kampen echter met problemen ten aanzien van kwaliteit en ten aanzien van aantallen spelers. Grootste 0orzaak is het gebrek aan goede trainers, coaches en financiën in deze regio.

Veel hockeyclubs in Noord en Oost Nederland zijn niet groot genoeg om meerdere teams in éen leeftijdscategorie samen te stellen. Gevolg is dat er vaak een groot onderling niveauverschil is binnen het team. Zowel de minste kinderen van zo’n team als de betere kinderen van zo’n team kunnen daardoor gedemotiveerd raken en daarom stoppen met hockey.

Naast het grote onderlinge niveauverschil binnen veel jeugdteams, is het gemiddelde niveau van de clubtrainingen in deze regio vaak matig van kwaliteit. Door het gebrek aan trainers is het aantal trainingen per week per team ook meestal minder dan in de rest van Nederland.